Juridische Kennisgeving

Het is gespecificeerd aan de gebruikers van de site, krachtens artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, de identiteit van de verschillende actoren in het kader van de realisatie ervan.


Uitgever

TimeOne - LMT
114 Rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Registratienummer Bedrijf : 523 662 633 Nanterre
Société par actions simplifiée au capital de 58 224,00 Euros


Contact

contact@rgb-performance.com


Hostingbedrijf

O2Switch

224 bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE


Voorwaarden van de Dienst

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Deze site is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter eenzijdig worden beslist.


Geleverde Diensten

Het doel van de site is informatie te verstrekken over het gehele onderwerp. TimeOne - LMT streeft ernaar de site te voorzien van zo nauwkeurig mogelijke informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijwerking.


Contractuele Beperkingen

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is.


Beperking van Aansprakelijkheid

TimeOne - LMT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot een van de sites van TimeOne - LMT, en die het gevolg is van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de aangegeven specificaties, hetzij het optreden van een bug of een incompatibiliteit. TimeOne - LMT kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van een markt of verlies van een kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil in verband met het gebruik van de site valt onder de Franse wetgeving. De exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.