TimeOne Cookiebeleid - LMT, dochteronderneming van La Poste Group

Laatst bijgewerkt op 27/10/2022

I. Wat is het toepassingsgebied?

Dit beleid is van toepassing op cookies en andere tracers die tijdens de raadpleging van de site Express-Bloemen.be (hierna de "site" genoemd) worden geplaatst en/of gelezen. Deze reikwijdte omvat alle diensten in verband met de domeinnaam https://www.express-bloemen.be/

II. Wat is een cookie of een tracer?

De term "cookie" moet in de ruimste zin worden opgevat en omvat alle sporen die bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website of een mobiele applicatie of bij de activering of voorafgaand aan de activering van een chabot worden gedeponeerd en/of gelezen.
Gemakshalve gebruiken wij de term "cookie" die alle technologieën omvat die gegevens lezen of schrijven naar de terminal van de gebruiker.
Een cookie of een tracer wordt door uw internetbrowser (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome...) op een speciale plaats op de harde schijf van uw terminal geplaatst, door de server van de site of mobiele toepassing die u bezoekt of raadpleegt.

III. Wie plaatst en gebruikt cookies op de site?

Cookies worden door TimeOne LMT of zijn technische dienstverleners op de site geplaatst en gebruikt voor zijn eigen behoeften, TimeOne LMT is daarom verantwoordelijk voor de verwerking ervan.

Andere cookies worden uitgegeven en gebruikt door onze partners of derde bedrijven voor doeleinden die deze derden bepalen, deze laatste zijn verantwoordelijk voor de verwerking ervan. TimeOne LMT wordt geacht medeverantwoordelijk te zijn voor de verwerking zodra zij toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies van derden op haar website en uitsluitend voor dit doel (voorbeeld: cookie waarmee inhoud kan worden gedeeld op sociale netwerken).

TimeOne LMT is echter niet verantwoordelijk voor latere verwerking door de derde partner, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, waarvoor de genoemde derde verantwoordelijk blijft voor de verwerking. Om te weten hoe deze cookies worden gebruikt en/of om uw recht van verzet hiertegen uit te oefenen, nodigen wij u uit om het privacyreglement en de gebruiksvoorwaarden van deze derden te raadplegen.

IV. Welke categorieën cookies worden op de website gebruikt en waarom gebruikt TimeOne LMT deze cookies?

Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Site. Andere, indien niet onmisbaar, maken een optimaal gebruik van de Website mogelijk, met name door de weergave van de inhoud te personaliseren.

De cookies die nodig zijn voor de werking van de Site:

Deze cookies maken publieksmeting mogelijk. Noodzakelijke cookies helpen om de Site bruikbaar te maken door basisfuncties mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de site niet goed functioneren. Zij zijn strikt noodzakelijk voor de werking ervan en kunnen niet worden gedesactiveerd met het risico dat men geen toegang meer heeft tot de Site of bepaalde diensten op de Site.

Technische cookies en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de Site:

V. Hoe lang duurt de keuze van de gebruiker?

Uw aanvaarding of weigering van cookies wordt, ongeacht het type cookie, gedurende zes (6) maanden bewaard.

Aan het einde van deze periode van zes (6) maanden wordt uw toestemming opnieuw gevraagd door het tonen van de informatiebanner.

VI. Hoe kunt u het plaatsen en lezen van cookies beperken door uw browser te configureren?

U kunt uw browser zo instellen dat cookies systematisch of afhankelijk van de afzender in uw terminal worden opgeslagen of geweigerd.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het instellen van uw browser u niet ontslaat van uw keuze met betrekking tot het plaatsen en lezen van cookies op de Site.

De instellingen van uw browser kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor uw navigatie. Indien u de registratie van technische cookies in uw terminal weigert, of indien u de daar geregistreerde cookies verwijdert, kunt u niet langer profiteren van een aantal functionaliteiten die niettemin noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van de Site te navigeren.

In voorkomend geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

Opgemerkt zij dat de configuratie van elke browser anders is. U kunt de beschrijving ervan vinden in het helpmenu van uw browser, om te weten hoe u uw keuzes kunt wijzigen.

Hier zijn de links naar de helpmenu's van de 4 belangrijkste browsers en de te volgen procedure:

* EDGE
Klik op de drie puntjes "..." rechtsboven in het browservenster
Selecteer "Instellingen" in het uitklapmenu.
Klik in het venster met opties op het tabblad "Cookies en sitetoestemmingen".
Schakel de knop "Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen" uit om cookies uit te schakelen.

Voor meer informatie: https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

* SAFARI
Ga naar "Instellingen", dan "Safari".
Selecteer "Cookies en gegevens verwijderen".

Voor meer informatie: https://support.apple.com/fr-fr/safari

* CHROME
Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser
Selecteer de optie "Instellingen".
Klik op "Toon geavanceerde instellingen".
Klik in het gedeelte "Privacy" op de knop "Inhoudsinstellingen, cookie- en sitegegevens". U hebt dan de mogelijkheid ze allemaal te verwijderen of ze één voor één te selecteren.

Voor meer informatie: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

* OPERA
Ga naar "Voorkeuren".
Selecteer "Geavanceerd".
Selecteer "Cookies".

Voor meer informatie: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

VII. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u die uitoefenen?

In het kader van het gebruik van cookies en andere tracers zal TimeOne LMT waarschijnlijk persoonsgegevens over u, als verantwoordelijke voor de verwerking, verwerken. De verzamelde gegevens zijn essentieel om de doelstellingen van elk op de Site geplaatst cookie te bereiken.

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebt u het recht om het gebruik van cookies op uw terminal te aanvaarden of te weigeren (met uitzondering van de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site, zie artikel IV van dit beleid).
Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor het gebruik van een of meer categorieën cookies door TimeOne LMT op elk moment in te trekken. Klik hiervoor op het gele pictogram linksonder in uw scherm.

U hebt het recht van toegang, beperking, verwijdering, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens door uw verzoek te richten aan het volgende e-mailadres: dpo@timeonegroup.com of aan het volgende postadres TimeOne - RGPD Juridische Dienst, 114 Rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret.

In het kader van haar beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft TimeOne LMT een afgevaardigde voor gegevensbescherming aangesteld: Madame Déléguée à la Protection des Données La Poste, CP C703, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS.

Bij problemen met het beheer van uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de CNIL.